Preparaty dezynfekcyjne i higieniczne / Dezynfekcja narzędzi


Almyrol®

Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi i endoskopów, na bazie alkiloaminy.Nowość!

Producent: Lysoform GmbH Niemcy
Lysoform GmbH
Almyrol®


Charakterystyka

 • Almyrol® to nowoczesny preparat dezynfekcyjny oparty na nowej formule substancji aktywnych – nie zawiera aktywnego tlenu, fosforanów, fenoli, aldehydów i chloru.
 • Almyrol® ma zastosowanie w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego jak np.: narzędzi chirurgicznych, endoskopów, cewników, sprzętu anestezjologicznego, laboratoryjnego – wykonanych ze stali, aluminium, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku i gumy oraz wyrobów medycznych niklowanych i emaliowanych (w przypadku wyrobów wykonanych z nieznanych materiałów należy przed użyciem wykonać próbę oddziaływania).
 • Almyrol® jest skuteczny w bardzo niskich stężeniach roboczych (0,5 %).
 • Cena litra roztworu roboczego Almyrol® jest bardzo niska.
 • Almyrol® może być wykorzystywany do mycia i dezynfekcji w myjniach ultradźwiękowych.
 • Roztwory robocze Almyrol® wykazują szerokie działanie biobójcze: zwalczają bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy – HIV i HIV, również w obecności zanieczyszczeń organicznych.
 • Almyrol® wykazuje wysoką skuteczność biobójczą nawet w bardzo niskich stężeniach roztworów roboczych.
 • Almyrol® ma bardzo dobre właściwości myjące – umożliwia szybkie usuwanie zanieczyszczeń organicznych z dezynfekowanych narzędzi i sprzętu.
 • Almyrol® nie niszczy dezynfekowanych przedmiotów, zawiera inhibitory korozji.
 • Almyrol® nie ma drażniącego zapachu.

Zastosowania

Dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego zanieczyszczonego substancjami organicznymi


stężenie wodnego roztworu roboczego czas ekspozycji działanie

0,5%

60 minut

B, Tbc, F, V* - HIV i HBV

1,0%

30 minut

B, Tbc, F

4,0%

15 minut

B, Tbc, F • wg informacji nr 43 („AIDS”) Niemieckiego Ministerstwa Zdrowia z 1992 r.

 • Roztwory przygotować bezpośrednio przed użyciem.
 • Do sporządzenia roztworów stosuje się wodę wodociągową (max. o temperaturze pokojowej).
 • Do odmierzonej objętości wody dodać odpowiednią objętość koncentratu.
 • Dezynfekowane narzędzia umieścić w taki sposób, by wszystkie powierzchnie miały kontakt z roztworem środka dezynfekującego.
 • Pojemnik z roztworem dezynfekującym szczelnie nakryć.
 • Narzędzia po dezynfekcji dokładnie opłukać czystą wodą. Endoskopy płukać wyłącznie świeżo przegotowaną lub sterylną wodą.
 • Wolne od zanieczyszczeń organicznych roztwory robocze zachowują swoje właściwości przez co najmniej dwa tygodnie (roztwory nieużywane lub gdy przeprowadzono dezynfekcję narzędzi wstępnie umytych).


Uwagi

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze 5-30ºC.
 • Nie stosować po upływie terminu ważności.
 • Do roztworów roboczych nie wolno dodawać detergentów (mogą one znieść lub obniżyć skuteczność roztworów roboczych).
 • Stosować wyłącznie w zamkniętym pojemniku.

Skład chemiczny

100 g preparatu zawiera: alkiloamina 23,2 g pochodna guanidyny 8,9 g chlorek didecylodimetyloamoniowy 5,0 g

Certyfikaty i atesty

Preparat zgodny jest z normą UE CE 0482 i został notyfikowany na terytorium Polski.


Opakowania handlowe
Opakowanie Pojemność

32 x butelka

160 ml

6 x butelka

1 litr

2 x kanistry

5 litry


Wyposażenie dodatkowe

Nakrętka dozująca do butelki 1 l (20 ml)

Pompka dozująca do kanistra 5 l (20 ml)


Zobacz także
Medisan® 2000
Desoform®
Wanny dezynfekcyjne
Sanepidex®
Lysoformin® 3000

Medilab