Preparaty dezynfekcyjne i higieniczne / Dezynfekcja powierzchni


Haz-Tabs ®

Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i przedmiotów w jednostkach służby zdrowia.Nowość!
Producent: Guest Medical Ltd. Wielka Brytania
Guest Medical Ltd.
Haz-Tabs


Charakterystyka

 • Haz-Tabs ®to preparat dezynfekcyjny zawierający substancję NaDCC (dwuhydrat soli sodowej kwasu dwuchloroizocyjanurowego), która uwalnia aktywny chlor
 • Haz-Tabs ®ma działanie bakteriobójcze (B), prątkobójcze (Tbc), grzybobójcze (F) i inaktywuje wirusy (V)
 • Haz-Tabs ®nawet w niskich stężeniach wykazuje dużą skutecznością wirusobójczą
 • Haz-Tabs ®w roztworach wykazuje działanie biobójcze również w obecności zanieczyszczeń organicznych (dzięki wysokiej aktywności substancji NaDCC)
 • Haz-Tabs ®ma zastosowanie do dezaktywacji rozlanej krwi i innych wydzielin i wydalin
 • Haz-Tabs ®rozkłada zanieczyszczenia organiczne
 • Haz-Tabs ®to preparat dezynfekcyjny w formie łatwo rozpuszczalnych tabletek
 • Haz-Tabs ®to tabletki o masie 4,75g, zawierające 4,5g NaDCC i uwalniające 2,7g aktywnego chloru
 • Haz-Tabs ®to preparat dezynfekcyjny, który stosowany jest najczęściej do dezynfekcji dużych powierzchni i dlatego jest do tego szczególnie dobrze dostosowany – przy dużej ilości wody używanej do dezynfekcji dużych powierzchni praktyczne jest stosowanie tabletek o większej masie (4,75 g), gdyż ułatwia to dozowanie
 • Haz-Tabs ®ma właściwości wybielające i dezodorujące – nadaje się doskonale do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych

Zastosowania

Dezynfekcja ogólna powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi

 • Rozpuścić w wodzie wodociągowej o temp. maksymalnie pokojowej odpowiednią do pożądanego stężenia i użytej objętości wody liczbę tabletek Haz-Tabs.
 • Roztwory należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.
 • Po dokładnym zwilżeniu powierzchni roztworem środka dezynfekującego odczekać 15 minut.
 • Powierzchnie i przedmioty dające się zanurzyć należy dezynfekować przez zanurzenie.
 • Przedmioty po dezynfekcji wypłukać w czystej wodzie i odczekać aż wyschną.
 • Przechowywać w higienicznych warunkach.


Stężenie wodnego roztworu roboczego Haz-Tabs Czas ekspozycji Działanie Dozowanie

0,19%

15 minut

B, F, V

1 tabletka na 2,5 litra wody

roztwór zawiera 1080 ppm aktywnego chloru

0,38%

15 minut

B, F, Tbc, V

2 tabletki na 2,5 litra wody

roztwór zawiera 2160 ppm aktywnego chloruDezynfekcja powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancjami organicznymi

 • Rozpuścić w wodzie wodociągowej o temp. maksymalnie pokojowej odpowiednią do pożądanego stężenia i użytej objętości wody liczbę tabletek Haz-Tabs.
 • Roztwory należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.
 • Po dokładnym zwilżeniu powierzchni roztworem środka dezynfekującego odczekać 15 minut.
 • Powierzchnie i przedmioty dające się zanurzyć należy dezynfekować przez zanurzenie.
 • Przedmioty po dezynfekcji wypłukać w czystej wodzie i odczekać aż wyschną.
 • Przechowywać w higienicznych warunkach.
 • Rozlaną na powierzchniach krew, wydzieliny i wydaliny dezynfekować przez zalanie roztworem o stężeniu 10800 ppm aktywnego chloru, po 15 minutach usunąć zanieczyszczenia jednorazowym ręcznikiem a powierzchnię ponownie zdezynfekować.
 • Powierzchnie zanieczyszczone większą ilością substancji organicznej (tj. objętości większe niż 30 ml) przykryć jednorazowym higroskopijnym materiałem i zalać roztworem preparatu o stężeniu aktywnego chloru nie niższym niż 10800 ppm. Po 15 minutach zebrać czystym płatem ligniny lub serwetą. Następnie powierzchnię (jeśli jest w wyraźnym stopniu zanieczyszczona) zmyć detergentem. Tak oczyszczoną powierzchnię ponownie zdezynfekować roztworem preparatu o stężeniu przeznaczony do powierzchni czystych.
 • Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
 • Rękawice i wszystkie inne materiały użyte do dezynfekcji i zbierania zanieczyszczeń umieścić w pojemniku, traktować jak materiał zakaźny.


Stężenie wodnego roztworu roboczego Haz-Tabs Czas ekspozycji Działanie Dozowanie

0,76%

30 minut

B, Tbc, F, V

4 tabletki na 2,5 litra wody

roztwór zawiera 4320 ppm aktywnego chloru

1,14%

15 minut

B, Tbc, F, V

6 tabletek na 2,5 litra wody

roztwór zawiera 6480 ppm aktywnego chloru

1,90%

15 minut

B, Tbc, F, V

4 tabletki na 1 litr wody,

1 tabletka na 250 ml wody

roztwór zawiera 10800 ppm aktywnego chloru


Uwagi

 • Nie dezynfekować powierzchni i przedmiotów, które mogłyby pod wpływem aktywnego chloru ulec korozji
 • Podczas sporządzania roztworu roboczego i przeprowadzania dezynfekcji należy używać jednorazowych rękawiczek ochronnych
 • Pudełko z tabletkami Haz-Tabs ®należy przechowywać dokładnie zamknięte, w suchym miejscu

Skład chemiczny

1 tabletka Haz-Tabs (waga 4,75g) zawiera 4,5g substancji czynnej - NaDCC

Certyfikaty i atesty

Preparat chlorowy Haz-Tabs ®posiada pozytywną opinię PZH Preparat został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Opakowania handlowe
Opakowanie

100 szt. tabletek


Zobacz także
Trichlorol®
Clorina®

Medilab