Preparaty dezynfekcyjne i higieniczne / Dezynfekcja narzędzi


Lysoformin® 3000

Preparat aldehydowy do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów, sprzętu i przyborów medycznych, oraz powierzchni w pomieszczeniach.


Producent: Lysoform GmbH Niemcy
Lysoform GmbH
Lysoformin®


Charakterystyka

 • Lysoformin® 3000 ma zastosowanie w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach w których ze względu na zagrożenia mikrobiologiczne narzucone zostały wysokie reżimy sanitarne.
 • Lysoformin® 3000 uzyskał pozytywną opinię Zakładu Zwalczania Zakażeń Mikrobiologicznych PZH.
 • Lysoformin® 3000 wykazuje wysokie spektrum biobójcze- zwalcza bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy chorobotwórcze, również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych.
 • Lysoformin® 3000 ma doskonałe właściwości myjące, dzięki którym możliwe jest usuwanie zanieczyszczeń organicznych.
 • Lysoformin® 3000 nie niszczy dezynfekowanych narzędzi i powierzchni, zawiera substancje antykorozyjne, ma przyjemny zapach.
 • Lysoformin® 3000 jest wydajnym koncentratem preparatu dezynfekującego z którego za pomocą wody wodociągowej sporządza się właściwe do zastosowania roztwory robocze.
 • Lysoformin® 3000 jest bezpieczny dla środowiska naturalnego- substancje chemiczne w nim zawarte ulegają biodegradacji.

Zastosowania

Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych.

 • Narzędzia które podczas zabiegów naruszają ciągłość tkanek lub mają kontakt z błonami śluzowymi i jałowymi jamami ciała zaraz po użyciu należy zanurzyć w roztworze roboczym. Narzędzia muszą być całkowicie zanurzone i wypełnione płynem.
 • Po dezynfekcji narzędzia doczyścić, wypłukać w czystej przegotowanej wodzie, wysuszyć a następnie poddać stosownym procesom sterylizacji.
 • Dezynfekcję przeprowadzać w naczyniach pod przykryciem np. w wannach dezynfekcyjnych.


Stężenie roztworu roboczego Czas ekspozycji Spektrum biobójcze Dozowanie

2%

2h

B, Tbc, F, V

20 ml na 1 litr wody

4%

1h

B, Tbc, F, V

40 ml na 1 litr wody

1,5%

2h

B, F, V

15 ml na 1 litr wodyDezynfekcja endoskopów.

 • Sprzęt endoskopowy zaraz po zabiegu należy rozmontować zgodnie z zaleceniami producenta. Z wlotu kanałów roboczych zdjąć zatyczki i przelotki, otworzyć zawory, sprawdzić szczelność.
 • Osprzęt jak i instrumentarium ruchome jak np.; trokary, kleszcze, szczypczyki, igły, klipsownice, zamki po rozmontowaniu zanurzyć w roztworze środka dezynfekującego, następnie umyć ręcznie lub w myjce ultradźwiękowej i wypłukać w czystej przegotowanej wodzie. Osprzęt poddać stosownym zabiegom sterylizującym zalecanym przez producenta sprzętu endoskopowego.
 • Od strony zewnętrznej - optykę i światłowody oczyścić z zanieczyszczeń za pomocą jednorazowych miękkich bawełnianych ściereczek nasączonych detergentem lub środkiem dezynfekującym o dobrych właściwościach myjących. Kanały robocze i dreny należy czyścić ręcznie (lub w myjni automatycznej) w roztworze detergentu lub środka dezynfekcyjnego o właściwościach myjących. Do tego celu używać delikatnych szczoteczek, wyciorów i strumienia środka dezynfekującego podawanego do wnętrza kanału za pomocą specjalnych pistoletów, pomp lub strzykawki.
 • Po umyciu kanały należy przepłukać czystą wodą osuszyć i zanurzyć w roztworze środka dezynfekującego o wysokim spektrum biobójczym (B, Tbc, F, V), tak aby kanały były dokładnie wypełnione a sprzęt całkowicie zanurzony.
 • Dezynfekcję manualną przeprowadzać w naczyniach pod przykryciem np. w wannach dezynfekcyjnych. Po dezynfekcji endoskop wypłukać w czystej przegotowanej wodzie i osuszyć strumieniem powietrza.
 • Po dezynfekcji i płukaniu endoskop jak i osprzęt wraz z instrumentarium poddać szybkiej 30 minutowej sterylizacji niskotemperaturowej w sterylizatorze Steris System 1 lub sterylizatorze na tlenek etylenu z komorą aeracyjną. W przypadku braku ww. sterylizatorów dopuszcza się dezynfekcję endoskopów w boksie aseptycznym w środkach dezynfekujących o działaniu sporobójczym (obowiązuje czas ekspozycji 6-12 godzin i płukanie endoskopu sterylną wodą).


Stężenie roztworu roboczego Czas ekspozycji Spektrum biobójcze Dozowanie

2%

2h

B, Tbc, F, V

20 ml na 1 litr wody

4%

1h

B, Tbc, F, V

40 ml na 1 litr wodyDezynfekcja ogólna powierzchni w pomieszczeniach, wyposażenia, sprzętu i przyborów medycznych.

 • Duże powierzchnie w pomieszczeniach (podłogi, schody, ściany) myć dokładnie przy użyciu mopów nasączonych roztworem środka dezynfekującego i odczekać 15 minut. Dezynfekowane pomieszczenie przewietrzyć.
 • Mniejsze, zmywalne powierzchnie i wyposażenie pomieszczeń (meble, balustrady, kaloryfery, parapety, klamki, kafelki na ścianach) myć, przecierając ścierkami nasączonymi roztworem środka dezynfekcyjnego. Po umyciu odczekać 15 minut.
 • Sprzęt i przybory medyczne, dające się zanurzyć dezynfekować przez zanurzenie. W tej metodzie dezynfekcji można zastosować czas ekspozycji dłuższy niż 15 minut i niższe stężenie roztworu roboczego. Przedmioty po dezynfekcji wypłukać w czystej wodzie i odczekać aż wyschną. Przechowywać w higienicznych warunkach.
 • Używane do dezynfekcji mopy, ścierki - wyprać, wysuszyć; wiadra i pojemniki umyć - przechowywać czyste i wysuszone.


Stężenie roztworu roboczego Czas ekspozycji Spektrum biobójcze Dozowanie

1%

15 min

B, F

10 ml na 1 litr wody

0,75%

1h

B, F

7,5 ml koncentratu na 1 litr wodyDezynfekcja powierzchni, wyposażenia, sprzętu i przyborów medycznych zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

 • Plamy z zanieczyszczeń organicznych usunąć z powierzchni po uprzednim przeprowadzeniu dezynfekcji miejscowej - zanieczyszczone miejsce pokryć płatami ligniny lub gazy, zalać roztworem środka dezynfekującego. Ligninę, gazę wraz z zanieczyszczeniami zebrać z powierzchni i umieścić w pojemniku na odpady niebezpieczne.
 • Powierzchnie ponownie zdezynfekować przecierając roztworem środka dezynfekcyjnego.
 • Duże powierzchnie ze śladami zanieczyszczeń organicznych (podłogi, schody, ściany) myć dokładnie używając mopów, ścierek nasączonych roztworem środka dezynfekującego i odczekać 15 minut. Dezynfekowane pomieszczenie przewietrzyć.
 • Mniejsze, zmywalne powierzchnie i wyposażenie pomieszczeń (meble, balustrady, kaloryfery, parapety, klamki, kafelki na ścianach) myć przecierając ścierkami nasączonymi roztworem środka dezynfekcyjnego. Po umyciu odczekać 15 minut.
 • Sprzęt, przybory medyczne dające się zanurzyć dezynfekować przez zanurzenie. Do dezynfekcji przedmiotów przez zanurzenie można zastosować czas ekspozycji dłuższy niż 15 minut i niższe stężenie roztworu roboczego. Przedmioty po dezynfekcji wypłukać w czystej wodzie i odczekać aż wyschną.
 • Używane do dezynfekcji mopy, ścierki - wyprać, wysuszyć; wiadra i pojemniki umyć - przechowywać czyste i wysuszone.


Stężenie roztworu roboczego Czas ekspozycji Spektrum biobójcze Dozowanie

2%

15 min

B, F

20 ml na 1 litr wody

2%

1h

B, F, V

20 ml na 1 litr wody

1,5%

2h

B, F, V

15 ml na 1 litr wody

2%

2h

B, Tbc, F, V

20 ml na 1 litr wodyDezynfekcja zużytego sprzętu jednorazowego.

 • Po użyciu jednorazowy sprzęt medyczny (strzykawki, igły, dreny, motylki, skalpele) umieścić w pojemniku z roztworem środka dezynfekującego, tak aby sprzęt był całkowicie zanurzony. Dezynfekcję przeprowadzać w naczyniach pod przykryciem.
 • Proces dezynfekcji sprzętu jednorazowego powinien trwać nie krócej niż 12 godzin - licząc od momentu wrzucenia ostatniej partii zużytego sprzętu.
 • Zdezynfekowany sprzęt jednorazowy przekazać do utylizacji.


Stężenie roztworu roboczego Czas ekspozycji Spektrum biobójcze Dozowanie

2%

12h

B, Tbc, F, V

20 ml koncentratu na 1 litr wody


Uwagi

 • Roztwór można przygotować na początku dnia pracy, jak i bezpośrednio przed użyciem. Roztwór może być wykorzystywany wielokrotnie w ciągu dnia. W przypadku znacznego zanieczyszczenia (zmętnienia) roztwór należy wymienić na nowy.
 • Roztwory robocze preparatu przygotowuje się przy użyciu wody wodociągowej o temperaturze max. pokojowej.
 • Do odmierzonej objętości wody dodaje się odpowiednią dla pożądanego stężenia roboczego objętość koncentratu preparatu Lysoformin® 3000. Po zamieszaniu roztwór jest gotowy do użycia.
 • Podczas przygotowywania roztworu roboczego, jak i podczas pracy z roztworem należy nakładać rękawice ochronne.
 • Do roztworów roboczych nie wolno dodawać detergentów i innych substancji chemicznych, gdyż mogą one znieść lub obniżyć skuteczność roztworów roboczych.
 • Nie wolno skracać zalecanego czasu ekspozycji.

Skład chemiczny

100 g koncentratu zawiera: aldehyd glutarowy -9,5g, glioksal - 7,5g, chlorek didecylo-dimetylo-amoniowy - 9,5g

Certyfikaty i atesty

Opinia PZH Nr HB 486/91


Opakowania handlowe
Opakowania Pojemność

Butelka

1 L

Butelka

2 L

Kanister

5 L


Wyposażenie dodatkowe

Pompka dozująca na kanister (doza a'20 ml)

Kranik do kanistra


Zobacz także
Desoform®
Medisan® 2000
Sanepidex®
Wanny dezynfekcyjne

Medilab